Giv os et “Like”!
Besøg vores Facebook side »
 

Bruger og abonnementsbetingelser

Ansvar og ordensregler
Enhver form for behandling foregår på eget ansvar. Vi anbefaler, at vejledende tider fra hudtypescanning følges. Den vejledende tid oplyst af systemet er ingen garanti for, at der ikke kan forekomme solskoldning. Det er op til den enkelte bruger at gøre brug af almindelig sund fornuft ved valg af behandlingstid.
Regler og retningslinjer udarbejdet af CLUBTAN Sol & Wellness skal følges herunder anvisninger og irettesættelser givet af personale.
Du skal til enhver tid opføre dig på en måde, så andre ikke bliver unødigt generet af dig. Du skal altid rengøre solarium og kabine, som du har benyttet. Enhver overtrædelse af ordensregler vil medføre omgående bortvisning samt annullering af medlemskab.
CLUBTAN Sol & Wellness tager ikke ansvar for personskader på en bruger eller gæst som følge af ulykker eller egne/andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Brug opbevaring og videregivelse af brugeroplysninger
De afgivne oplysninger anvendes ved oprettelse af brugerkonto/abonnement og opbevares strengt fortroligt. Brugeren er indforstået med, at der kan gøres brug af afgivne oplysninger i forbindelse med kommercielle markedsføringskampagner.

Værdigenstande
Brugere og gæster medbringer alle værdigenstande på eget ansvar. CLUBTAN Sol & Wellness bærer ikke ansvaret for tab i tilfælde af glemte sager, tyveri af og/eller skade på brugere og gæsters ejendomme eller værdigenstande.

Brugerkonto
Brugerkonto er KUN gyldigt i det lokale center, som det er oprettet i, og ikke i andre CLUBTAN centre. Ved oprettelse af en brugerkonto indbetales saldo kontant ved dankort, sedler eller mønter.

Brugerregistrering
Brugere skal ved hvert besøg registreres. Dette foregår ved, at der foretages en scanning af brugerens biometriske fingertopologi. Hvis en bruger af forskellige årsager ikke kan logge ind via dette aftryk, kan registrering foregå ved hjælp af en personlig kode, som fremsendes via SMS. Login med personlig kode giver ikke adgang til LAVPRIS abonnement.

Lavpris abonnement
Abonnementet er kun gældende i det center, det er oprettet i. Fri sol indebærer, at du må tage sol for maksimalt 50 kr. med et interval på minimum 48 timer. Abonnementet er personligt, og må ikke bruges af andre end medlemmet selv. Abonnementet fortsætter indtil det opsiges i henhold til nedenstående. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Abonnementet er uopsigeligt i 1/3/6 måneder (alt efter hvilket abonnement der er valgt). Ved oprettelse af et LAVPRIS abonnement betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via kontooverførsel. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket via PBS fra abonnentens bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Til betaling af LAVPRIS abonnement vil der blive trukket følgende beløb:

Betaling for resten af måneden

Herefter kr. 179/159/139,- pr. måned (alt efter hvilket abonnement der er valgt)

Hvis der er tilvalgt lotion tillægges der 20 kr. til den månedlige betaling

Opsigelse
Abonnementet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage, dog tidligst med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Opsigelsen skal ske via bookingautomaten, hvor opsigelse af abonnement foregår ved aktivering af knappen ”Stop LAVPRIS abonnement” under punktet abonnement, som du finder under “Ret profil”. Når opsigelse er trådt i kraft slettes alle data vedrørende bankkonto og Cpr nr. fra systemet.

Ansvar og hæftelsesforhold

Aftalen er uopsigelig i minimumsperioden jf. ovenstående afsnit. Det er til enhver tid abonnentens ansvar at sikre, at der er tilknyttet en gyldig bankkonto og betalingskort til aftalen, hvis det ikke er muligt at trække betaling, hverken via PBS eller betalingskort bliver abonnementet inaktivt indtil betalingen gennemføres. Information om inaktivitet sendes på sms, der hæftes stadig indtil abonnementet er opsagt og udløbet. Ved ugyldige kort eller kontooplysninger vil systemet vil automatisk bede om opdatering af bankkonto eller betalingskort umiddelbart efter login.

Prisændringer
CLUBTAN Sol & Wellness forbeholder sig ret til at ændre prisen med 30 dages varsel. Der kan ikke foretages prisændringer i minimumsperioden. Prisændringer meddeles pr. mail eller SMS.

Kvittering
Kvittering for betaling fremgår af saldooversigten under brugeroplysninger

 

 

Tilmeld abonnement »
Subscribe on sun »